Lietuvių liaudies dainų tekstai

Lietuvių liaudies dainų žodžiai. Dainų tekstai, song lyrics
Lietuviškų dainų žodžiai tekstai Rusiškų dainų tekstai, žodžiai, тексты песен Populiariausių lietuviškų dainų žodžiai Naujausių lietuviškų dainų žodžiai
A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Z Ž 0-9
306 dainos:

Rūšiavimas:

1. Alaus, alaus
Alaus, alaus, duos Dievas daugiau, Per visą naktelę alum lijo. (2 k.) Alum lijo, apyniais snigo, Tekėjo upeliai brang vynelio. Jūs...


2. Alutį gerdams dūmojau
Alutį gerdams dūmojau, Kur šią naktelę nakvosiu, Oi ly, oi lia, oi ly - lia - lia Kur šią naktelę nakvosiu. Mergele mano mylima,...
3. Alutį gėriau, raudonas buvau
Alutį gėriau, raudonas buvau, Vo kas išrašė mano veidelį ? Apynio spurgas, miežio grūdelis, Tai jis išraštė mano veidelį. Tas apynėlis...
4. Ankstų rytą kėliau
Ankstų rytą kėliau, Žirgą šėriau. Užgirdau girdėjau Sakalėlio balsą. Anei sakalėlio, Nei raibos gegulės — Sėdi seklyčioj bernelis...
5. Anoj pusėj Dunojėlio
Anoj pusėj Dunojėlio Trys kazokai kortoms ėjo; Ne taip greitai kortas ėjo Kaip tėvelį perkalbėjo. Kaip tėvelį perkalbėjo, Kaip...

6. Ant aukšto kalnelio
Ant auksto kalnelio, Cigonai nakvojo, Daineles dainavo, Gere - uliavojo. Bic maj tumba ala Raka caka tumba ala. (2) Daineles...
7. Ant kalnelio, ant aukštojo
Ant kalnelio, ant aukštojo, Guli pilkas akmenėlis. Ant to pilko akmenėlio Sėdi tėvas ir motina. Sėdėdami gailiai verkia, Kad...
8. Ant kalno bajorai stovi
Ant kalno, kalno bajorai stovi, Mano brolelį draugėn vilioja. — Broli, broleli, broli raiteli, Ar tu pavysi raitų pulkelį? — Vyti...
9. Ant kalno gluosnys
Ant kalno gluosnys, pakalnej sulnys Ten stovejo merguzele pati sau viena Jojo bernelis, zirgo girdyt Sustok, palauk, merguzele,...
10. Ant kalno karklai siūbavo
Ant kalno karklai siubavo, (3) Pakalnej vanduo liuliavo, Liuliavo, liuliavo. Tenai vaiksciojo mergele, (2) Ten vaiksciojo...

11. Ant kalno lineliai
Ant kalno lineliai, Po kalnu kiti, Ten vargo mergelė Linelius rovė. Atjoja bernelis Viešu keleliu: — Padėk Dievs,...
12. Ant kalno mūrai
Ant kalno murai - joja lietuviai, (2) Joja, joja lietuviaciai Nesa, nesa, jaunikaiciai Vainika rutu, vainika rutu. (2) Stai ir...
13. Ant marių krantelio
Ant mariu krantelio statyciau laiveli (2) Viliociau mergele trylikos meteliu. (2) Neviliok, berneli, baltas dobileli (2) Duok man...
14. Ant tėvelio dvaro
Ant tevelio dvaro Sakalai krypavo, Sakalai krypavo, Dudelem dudavo. Ar as nelaimingas Tevelio sunelis, Ar as nepaseriau Sau bero...
15. Ar aš tau, sese, nesakiau
Ar as tau, sese, nesakiau Ar as zodelio netariau? Issluok kiemeli subatoj Atjos bernelis nedelioj. Atjojo ponai devyni Ir ju tarnaiciai...

16. Ar nebuvai miške?
Ar nebuvai miške, ar nematei kiškio? Mačiau kiškį ant dirvono, tupi be žipono. Aplink dairinėjas, save kutinėja: — Ar iš balos tas...
17. Ar sakyti man teisybę
Ar sakyti man teisybę, ar tik melą vieną, kad ant krosnies su plaktuku ežys pjovė šieną. Ant ožkelės nugaros karvė tvorą tvėrė, o...
18. Ar vėjas pūtė, ar sodai užė
Ar vėjas pūtė, ar sodai užė, Ar mano mergelė miego norėjo? Ne taip norėjo, kaip jai rūpėjo, Vai tik jai rūpėjo, kur aug' bernelis. Ar...
19. Ariau ariau
Ariau, ariau, ariau Lygiuosius laukelius. Atėjo mergelė, Atnešė pusryčius. (2x2) Saulutė dėl dienos, Mėnulis dėl nakties. O mano mergelė...
20. Aš atradau kukutį
Aš atradau kukutį ant kelmelio tupintį, šilko lizdą vejantį, kiaušinėlį dedantį. Aš kiaušinį paėmiau, motinėlei padaviau. Man...

21. Aš augau pas seną tėvelį
Aš augau, aš augau Pas seną tėvelį, aš augau. Vaikščiojau, vaikščiojau Po žalią girelę, vaikščiojau. Nešiojau, nešiojau Už pečių...
22. Aš neprastas tėtušio sūnelis
Aš neprastas tėtušio sūnelis, Aš neprastą ir mergelę vesiu. Aš vienturtis tėtušio sūnelis, Aš vieturtę ir mergelę vesiu. Aš nupirksiu...
23. Aš papuošiu žirgo galvą pinavijom
(Ūdrio arija iš operos "Pilėnai") Aš papuošiu žirgo galvą pinavijom, Apkaišysiu pavadėlį žaliom rūtom. Ir valdovui tartum tėvui,...
24. Aš pasėjau linelius
Aš pasėjau linelius tėtušėlio daržely. Ritin dobil, ritin dobil, ritin dobil, je. Man išdygo lineliai tėtušėlio daržely. Ritin dobil,...
25. Aš užgimio ubagėlis
Aš užgimio ubagėlis, Ir užaugo prasčiokėlis. Ainu par svieto verkdamas, Geradėjus garbindamas. Trečis kiemas nuo pat gala Davė duonos...

26. Atein brolelių pulkelis
Ei, atein, atein Brolelių pulkelis, Žad liepelę pakirsti. Žad pakirsdinti, Žad išpjaudinti Tris baltąsias lenteles. Žad pavadinti...
27. Atskrend sakalėlis
Atskrend sakalelis Per zalia girele Atmuse sparnelius I sausa eglele (2) Paziurek, mergele, I sausa eglele Kai prades zaliuoti Tai...
28. Augin tėvas du sūneliu
Augin tėvas du sūneliu, du sūneliu. Tarė tėvas: artojėliai, artojėliai. O motulei nėr ką darą: žaunierėliai. Tėvas sūnų užaugino,...
29. Augin tėvas sūnelį
Augin tėvas sūnelį, Šėrė bėrą žirgelį, — Niekas nežinojo, Ką jis sudūmojo. Siuntė tėvas sūnelį, Mažiuką nedidelį, O kad jis nujotų...
30. Augo girioj ąžuolėlis
Augo girioj azuolelis, (3) Pas teveli sunaitelis. (3) Rupinosi tevuzelis, Kad jo mazas sunaitelis. Nesirupink, tevuzeli, Uzaugs...

31. Augo sode klevelis
Augo sode klevelis, Augo sode zaliasai, Po tuo klevu, po zaliuoju, Gul bernelis jaunasai. Viens, du, grazi Lietuva Kaip gelele zydi...
32. Aukštais kalnais raiti josim
Aukštais kalnais raiti josim, Nemunėliu plaukte plauksim. Nemunėliu plaukte plauksim, Vilniaus mieste apsistosim. Vilniaus mieste...
33. Aušta aušrelė
Aušta aušrelė, Šviesus pazarėlis, Rengias brolis į vainelę. Stovi seselė Prie brolio šalelės, Verkia gailiom ašarėlėm. — Cit, neverk,...
34. Avytės mano, rido
Avytės mano, rido, gražiosios mano, rido. Stiklo akytės, rido, stygų kojytės, rido. Šilkų vilnytės, rido, šaukštų ausytės,...
35. Balnokim, broliai, žirgus
Balnokim, broliai zirgus, (3 k.) Reiks karan joti. (2x2 k.) Paduok, sesule, kardą,(3 k.) Reiks priesa kirsti.(2x2 k.) O jeigu as...

36. Bėga zuikis pievele
Bėga zuikis pievele, pievele, susiglaudęs auseles, auseles. Eina jaučiai ariami, ariami, kasa žemę baubdami, baubdami. Du karveliai...
37. Berneli mano, raiteli mano
— Berneli mano, raiteli mano, Tu daržą tvėrei, aš rūtą sėjau. Tu daržą tvėrei, aš rūtą sėjau, Mudu abudu žodį kalbėjom. Berneli mano,...
38. Bernelis išjodamas, žodelį kalbėdamas
Bernelis išjodamas, Žodelį kalbėdamas: — Lik sveika, mergele, Balta lelijėle! — Kur, bernelis, joji, Kelelį keliauni, Ar į rytelį,...
39. Bitute pilkoji
Bitute, pilkoji Iš kur medų nešioji? (x2) Iš žaliųjų rūtytėlių Iš gvazdikų, radastėlių. (x2) *** Kitokia versija...
40. Brisk per upę
Brisk per upe, brisk per upe, brisk per upe Saltuoną, je! Pasikaise, pasikaise, pasikaise, sijuoną. Je! Sesios zasys, sesios zasys, sesios...

41. Bū bū, aš jaučiukas
Bū bū, aš jaučiukas, bū bū, didžiaragis, bū bū, pėstakojis, bū bū, riestaragis, bū bū, kai išlįsiu, bū bū,...
42. Būčiau nekalbėjus
Buciau nekalbejus, Nekalbejus, ne! (2x2 k.) Grazios buvo jo akeles - Susigundziau! (2x2 k.) Buciau nemylejus, Nemylejus, ne! Dailus buvo...
43. Burkavo karveliai žaliajam sodely
Burkavo karveliai Žaliajam sodely. Porlute, porlale, Porlutėli, totata. Augino mažutį Tėvelis sūnelį. Porlute, porlale,...
44. Buvo gera gaspadinė
Buvo gera gaspadine, Gero vyro zmona, Ir suspaude saldu suri Su visa smetona. O cha cha cha, o cha cha, O ja ja ja, ja jai, Ir suspaude...
45. Buvo naktys švento Jono...
Ž.: J.Keliuotis O pavasari malonus, O pavasari gražus, Tu toks mielas, paslaptingas, Tu atgaivini jausmus. O, pavasari, skubėki Širdį...

46. Ciutelė lylia
Sauliulė tekėjo, Ciutelė lylia. Ana puse Vilniaus, Ciutelė lylia, Ne sauliulė teka, Ciutelė lylia, Ten sesiulė eina, Ciutelė...
47. Čip čipo, rip ripo
Čip čipo, rip ripo, aš turiu svirnelį, statytą, rašytą ant vištos kojelės, ant vištos kojelės, ant bitės sparnelių. Kai vištelė...
48. Čyru čyru, pjaus kinkirą
Čyru čyru, pjaus kinkirą, kinkys kiaulę rateliuos. Baravykas pulkinykas siuvo pačiai čeverykus. Kinkys kiaulę rateliuos, veš...
49. Čiutele, čiuto, rūtele rūto
Čiutele, čiuto, rūtele rūto. — Išjok — josi brolis į karę. Čiutele, čiuto, rūtele, rūto. — Kada, broluti, tu parjosi? Čiutele, čiuto,...
50. Čiužinėjo laputaitė
Čiužinėjo laputaitė, čiužinėjo laputaitė, čiužinėjo laputaitė po žalią girelę. — Vai, kur buvai, laputaite, vai, kur buvai, laputaite,...

51. Dar nejok, dar sustok
Dar nejok, dar sustok, dar mėnulis teka. (2 k.) Aš girdėjau, aš girdėjau, ką tėvelis šneka. (2 k.) Žada mane, žada mane už to senio...
52. Daug daug dainelių
Daug daug dainelių, mieloji sese, Tau padainuoti seniai žadu. Tiktai ne šiandien, tiktai ne šičia, Toli nuo savo gimtų namų. Eik šen,...
53. Dėkui tėveliui ir motinėlei
Dėkui tėveliui ir motinėlei Kad mane užaugino, Darbelių išmokino. Vai tik nedėkui senam tėveliui, Kad man davė valelę Į jomarkėlį...
54. Dobiluti, dobilio
Surūko rūko, dobilio, Vilniaus laukai dobilio. Ko rūko, rūko, dobilio, Vilniaus laukai, dobilio? Parvedė vedė, dobilio, Brolis...
55. Draugystės laužas
Nors mes kartu ir buvom neilgai, Draugystės laužas degs mums amžinai. Kiek draugų, kiek naujų veidų, Žydra banga, saulė raudona. Aš be...

56. Du gaideliai
Du gaideliai, du gaideliai baltus žirnius kūlė, dvi vištelės, dvi vištelės į malūną vežė. Ožys malė, ožys malė, ožka pikliavojo, o...
57. Du karveliai klane gėrė
Du karveliai klane gėrė, du karveliai klane gėrė. Jie gerdami, ulbėdami, jie gerdami, ulbėdami: — Oi, kur lėksi, karvelėli, oi, kur...
58. Dudulis grūda
Dudulis grūda, Dudulis mala, Dudulio patelė miltus sijoja. Duduliui grūsti, Duduliui malti, Dudulio patelei miltus...
59. Dūmojo balta motušėlė
Dūmoj balta motušėlė, Dūmoj mielas tėtušėlis, Kur žadėti dukrelę: Ar į sodą sodybėlę, Ar į naująjį dvarelį, Ar į Vilniaus...
60. Dveji treji metužėliai
Dveji treji metužėliai, Kai linelius verpiu; Ateis ir ketvirti, Pakol aš išausiu. Nytave nutyžėlės, Vilniuj pakojėlės; Stadulyve...

61. Dvi vištytės baltos
Dvi vištytės baltos eina miltų maltų. Ožkelė keršoji miltelius sijoja. Gaidys pučia dūdelę, višta būbinuoja, pakreipus galvelę,...
62. Dzūkija
Kiek daug gražių dainų, Bet gražiausios mano tėviškėj. Su daina aš gyvenu: Koks gi tu dzūkas be dainos? Vieškelio vingiuos supas...
63. Eik, Onyte, gryčion
— Eik, Onyte, gryčion, Sėskis už stalelio. Pasakyk Joniukui, Kad skauda galvelę. Onytė žinojo, Sakyt negalėjo: Su savo Joniuku...
64. Eik, oželi, vandenio
— Eik, oželi, vandenio, oželėli, vandenio. — Bijau bijau vilkelio. — Nebijoki vilkelio, su kojelėm patrepsėk, su rageliais pabarškink,...
65. Eisim, sesute, mudvi abidvi
Eisim, sesute, mudvi abidvi, Eisim mudvi, seserėle, Į Vilniaus miestužį. Pirksim, sesute, mudvi abidvi, Pirksim mudvi, seserėle, Tų...

66. Eisiu į stonelę, balnosiu žirgelį
Eisiu į stonelę, Balnosiu žirgelį, Balnodamas dūmosiu: Kur josiu, kur sustosiu, Kur naktelę nakvosiu. Oi žinau, žinau pakelėj...
67. Eisiva mudvi, jauna sesele
Eisiva mudvi, jauna sesele, Eisiv' į Vilniaus miestelį, Pirksiva mudvi, jauna sesele, Žalių rūtų sėklelių. Sėsiva mudvi, jauna sesele,...
68. Ėjo senis...
Ėjo senis lauko arti Pasiėmęs pypkę karčią. Pried.: Oi lylia, oi lylia Dainuok linksmai. Ėjo boba tuo keleliu, Rado pypkę ant...
69. Filisterių daina
O, dienos laisvės ir džiaugsmų, Kur dingot jūs šiandieną? Kur jūs, draugai anų laikų? Nebliko jau nei vieno. Veltui žvalgaus aš...
70. Gaidys pupą rado
Gaidys pupą rado, Višta kuodą krato: - Duok duok, gaidelėli, Nors mažutį trupinėlį. / 2k Gaidys pupą lesa, O vištytė prašo: - Duok duok,...


Kitas puslapis >>>

1   2   3   4   5  
Naujausių lietuviškų dainų žodžiai

Amniamnyz - Meilė stipresnė už mane
Rondo ir Božolė choras - Būna visko
69 danguje - Lietuvoj mums gera
Andžikas - Kyla
Deividas Bastys - Kai tavęs nebėra
Vladas Bagdonas - Likime, pasislink
Grupiokai - Dėl Tavęs
Laura Remeikienė - Vieną dieną
G&G Sindikatas - Guli guli
Simona Milinytė - Svajonės
Lauris Reiniks - Tavęs nepamirštu
Andžikas - Kai čia pat Kalėdos
Pinup Girls - Su vėju
Klajūnai - Baltam sode
Miledi - Pasiilgau tavęs
Irūna Puzaraitė - Saloje
Studentės - Sniegas, aš ir tu
Trakiškių kaimo kapela - Mūsų gyvenimo valsas
Quorum ir Kauno Žalgirio choras - Ryt iš ryto (Chorų karai 2014)
Nemuno vingis - Krinta lapai

Daugiau...
Populiariausių lietuviškų dainų žodžiai

1. (2) MG International - Juoda orchidėja
2. (3) Monika Linkytė - Aš netikėsiu (filmo "Moterys meluoja geriau" daina)
3. (1) Pinup Girls - Opa Opa
4. (-) Magnit - Vasara ir bučiniai
5. (19) Gytis Paškevičius - Mano kraštas
6. (4) Ieva Narkutė - Raudoni vakarai
7. (12) Magnit - Meilė kaip kine
8. (33) Pinup Girls - Fiesta
9. (42) 69 danguje - Lietuvoj mums gera
10. (-) Donatas Montvydas (Donny Montell) - Mano vasara
11. (9) Vytautas Šiškauskas - Lietuva (Mūsų kaimas)
12. (13) Rebelheart - Kelias pas tave
13. (6) Inga Valinskienė - Žvaigždė
14. (14) 4 Roses - Vasara mano
15. (69) Donatas Montvydas - Norim dar
16. (34) Lauris Reiniks - Širdis sudegus tyliai
17. (52) Irūna Puzaraitė - Saloje
18. (70) Laura Remeikienė - Tuk tuk, širdele
19. (60) Donatas Montvydas - Nenuleisk akių (Eurovizija 2012)
20. (-) Minedas - Tegul sudegs

Daugiau | Labiausiai komentuojami  | Geriausiai įvertinti  | Populiariausi atlikėjaiDainuTekstai.lt yra lietuviškų ir tarptautinių dainų tekstų archyvas. Visi dainų tekstai yra jų autorių nuosavybė ir pateikiami tik informaciniais tikslais. Visi vaizdo klipai yra iš Youtube.com, čia pateikiama tik automatinė Youtube klipų paieška. Muzikos/mp3 parsisiuntimo svetainė nesiūlo. ** All lyrics are property of their respective owners and are provided for educational and informative use only. All possible music videos are from Youtube, we do not host any video on our server, this is only an automatic search for videos provided by Youtube.

DainuTekstai.lt    Kontaktai    Privatumas    Rimai    Patarlės